გამოსსახულება კატეგორია

Organisation

კლავიშები

In der Organisation finden Sie Ihre Abteilung. Innerhalb ihrer Abteilung können Mitarbeiter:innen alle ELLI-Tools anlegen und nutzen. 
Welche Mitarbeiter:innen aktuell welchen Bereich bearbeiten können, sehen Sie unter dem Reiter "Info" der jeweiligen Abteilung. Sollte Ihr Bereich bzw. Rechte für Mitarbeiter:innen fehlen, bitte eine kurze Info an den ELLI-Support.
Abbildung des Info-Reiters
Wenn Sie Ihre Abteilung für User:innen sichtbar machen möchten, müssen Sie in der jeweiligen Abteilungskategorie unter dem Reiter "Rechte" den Lesezugriff für User:innen aktivieren. Auf welche Informationen User:innen in ihrer Abteilungskategorie zugreifen können, bestimmen Sie über die Einstellungen und Rechte der jeweiligen Objekte.
Abbildung der Rechte-Seite

Leitung und Fachbereiche

კატეგორია

Akademischer Senat

ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კატეგორია
კატეგორია

Gebäude, Finanzen, Personal

კატეგორია
კატეგორია

Hochschul-Info

ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კატეგორია

Gesundheit und Sport

კატეგორია

Gesundheitsmanagement / BEM

ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კატეგორია

Gleichstellung und Diversity

კატეგორია

Büro für Gleichstellung

ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კატეგორია
კატეგორია
კატეგორია

HEP, QM, OE

კატეგორია

Organisationsentwicklung

ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კატეგორია

Qualitätsmanagement

ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  

IT

კატეგორია

First-Level-Support

ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კატეგორია

Infrastrukturgruppe der Informatik

ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კატეგორია
კატეგორია

Rechenzentrum

ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კატეგორია

sr solutions: Tests Serviceprovider

ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  

Kommunikation und Marketing

კატეგორია

Marketing

ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  

Recht und Revision

კატეგორია

Studentische Belange

კატეგორია
კატეგორია
კატეგორია

Fremdsprachenzentrum

ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კატეგორია

Hochschul-Info

ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კატეგორია
კატეგორია

Third Mission

ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კატეგორია

Weiterbildung, Forschung und Projekte

კატეგორია
inkl. Fortbildungen, Unterweisungen, Schulungen, Beratung + Coaching