გამოსსახულება კატეგორია

BWL W21_22

კლავიშები

BWL_B1

კურსი

1.300 Kostenrechnung WS21/22

Modul: BWL-13000, Semester: BWL_B1 Legenhausen, Claas, Prof. Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Buchführung und Jahresabschluss (2 Gruppen) W21_22

Modul: BWL-13000, Semester: BWL_B1 Olesch, Jens-Rüdiger, Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Einführung in die BWL (2 Gruppen) W21_22

Modul: BWL-12000, Semester: BWL_B1 Kemmerling, Birte, Prof. Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Einführungsphase W21_22

Modul: BWL-15000, Semester: BWL_B1 Kemmerling, Birte, Prof. Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Einführungsphase W21_22

Modul: BWL-15000, Semester: BWL_B1 Legenhausen, Claas, Prof. Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Einführungsphase W21_22

Modul: BWL-15000, Semester: BWL_B1 Vock-Wannewitz, Birgit, Prof. Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Informationsmanagement (2 Gruppen) W21_22

Modul: BWL-15000, Semester: BWL_B1 Wagner vom Berg, Benjamin, Prof. Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Informationstechnologie (2 Gruppen) W21_22

Modul: BWL-15000, Semester: BWL_B1 O Shea, Miriam, Prof. Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Operative Personalarbeit Grp 1 - Üb. W21_22

Modul: BWL-14000, Semester: BWL_B1 Vock-Wannewitz, Birgit, Prof. Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Operative Personalarbeit Grp 2 - Üb. W21_22

Modul: BWL-14000, Semester: BWL_B1 Fischer, Harald
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 08. ოქტომბერი 2021 - 07. აპრილი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Personalentwicklung - VL (Grp1) W21_22

Modul: BWL-14000, Semester: BWL_B1 Vock-Wannewitz, Birgit, Prof. Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Unternehmensführung (2 Gruppen) W21_22

Modul: BWL-12000, Semester: BWL_B1 Kemmerling, Birte, Prof. Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

WP Business talks (Englisch B1) (Grp1, Grp2) W21_22

Modul: BWL-16100, Semester: BWL_B1 Vexler, M.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

WP Mathematische Grundlagen der BWL W21_22

Modul: BWL-16400, Semester: BWL_B1 Watzdorf, Roland
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
Availability: 19. ოქტომბერი 2021, 09:10 - 30. მარტი 2022, 09:15  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

WP Rechnungswesen Fälle W21_22

Modul: BWL-16100, Semester: BWL_B1 Rackebrandt, Jürgen
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

WP Tabellenkalkulation W21_22

Modul: BWL-13000, Semester: BWL_B1 Roffmann, Gabriele
-crs_list_reg-: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  

BWL_B3

კურსი

3.200 Grundlagen Controlling WS21/22

Modul: BWL-32000, Semester: BWL_B3 Legenhausen, Claas, Prof. Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Arbeitsrecht W21_22

Modul: BWL-34000, Semester: BWL_B3 Ohlmann, Thorsten
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Bürgerliches Recht und Handelsrecht W21_22

Modul: BWL-34000, Semester: BWL_B3 Becké
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Externe Rechnungslegung (2 Gruppen) W21_22

Modul: BWL-32000, Semester: BWL_B3 Olesch, Jens-Rüdiger, Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

International Business Communication (Grp 1, Grp 2, Grp 3) W21_22

Modul: BWL-31000, Semester: BWL_B3 Halmai-Samel, Karolin
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Mikro- u. Makroökonomie VL + Üb. (2 Gruppen) W21_22

Modul: BWL-35000, Semester: BWL_B3 Milde, Petra, Prof. Dr. : https://bbb.hs-bremerhaven.de/b/pmi-squ-vnl-jbs
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 02. აპრილი 2022  
Availability: 01. ოქტომბერი 2021, 00:00 - 04. მაისი 2022, 00:00  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Qualitäts- u. Umweltmanagement VL + Üb (Grp 1, Grp2) W21_22

Modul: BWL-33000, Semester: BWL_B3 Neumann, Edda
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
Availability: 12. ოქტომბერი 2021, 19:25 - 15. მარტი 2022, 00:00  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

WP Aktuelle Themen der Finanzwirtschaft W21_22

Modul: BWL-36000, Semester: BWL_B3 Ostendorf,Thomas, Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

WP B2B Marketing W21_22

Modul: BWL-36000, Semester: BWL_B3 Kemmerling, Birte, Prof. Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
Availability: 24. სექტემბერი 2021, 12:15 - 31. მარტი 2022, 12:15  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

WP Mittelstandsökonomie W21_22

Modul: BWL-36000, Semester: BWL_B3 Kuether, Benjamin
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

WP Wirtschaftspsychologie W21_22

Modul: BWL-36000, Semester: BWL_B3 Vock-Wannewitz, Birgit, Prof. Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  

BWL_B7

კურსი

Bewerbungstraining u. Assesmentcentervorbereitung (Grp 1, Grp 2) W21_22

Modul: BWL-73200, Semester: BWL_B7 Vock-Wannewitz, Birgit, Prof. Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Selbst- u. Zeitmanagement (Grp1, Grp2) W21_22

Modul: BWL-73100, Semester: BWL_B7 Vista, Carlo
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 22. ოქტომბერი 2021 - 21. აპრილი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

WP Akt. Probleme der Wirtschaftspolitik W21_22

Modul: BWL-71000, Semester: BWL_B7 Ostendorf,Thomas, Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

WP Compliance Management W21_22

Modul: BWL-71000, Semester: BWL_B7 Wieske, Thomas, Prof. Dr.
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

WP Verhandlungsmanagement W21_22

Modul: BWL-71000, Semester: BWL_B7 Kemmerling, Birte, Prof. Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
Availability: 22. სექტემბერი 2021, 15:05 - 24. მარტი 2022, 14:10  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა