გამოსსახულება კატეგორია

GIF W21_22

კლავიშები

Im Studiengang GIF wird Elli überwiegend für Modulabgaben genutzt.
Für die meisten GIF-Veranstaltungen erhalten Sie Links zu Veranstaltungen per Slack oder im Teamup Kalender.
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihre Lehrenden/Teamcoaches. 

GIF_B1

GIF_B3

GIF_B5

კურსი

WP Social Entrepreneurship W21_22

Modul: , Semester: GIF_B5 Vogel, Michael, Prof. Dr. Dr.
Registration End: 31. მარტი 2022, 23:00  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  

კურსები

კურსი

English for Business 1 W21_22

Modul: GIF-11510, Semester: GIF_B1 Wilkins
Registration End: 25. მარტი 2022, 03:10  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
Availability: 20. სექტემბერი 2021, 12:15 - 08. აპრილი 2022, 12:20  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა