გამოსსახულება კატეგორია

ABT W21_22

კლავიშები

ABT1

კურსი

CA-TZC CAD W21_22

Niemann, ABT1 MT1 SBT2
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

ET-ETG Elektrotechnik Grundlagen + Labor W21_22

Prof. Dr. Prenzel, ABT1 SBT2
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

IT-CPI Grundlagen der Computerprogrammierung W21_22

Prof. Dr. Lindemann und Hans Wypior, ABT1 ERG1 GET1 MAR3 NEU1 PT1 SBT2 SBTVK4
სტატუსი: არა-ონლაინ /კავშირს გარეთ  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
Availability: 01. ოქტომბერი 2021, 12:00 - 26. სექტემბერი 2022, 18:00  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

MA-AN1 Analysis 1 im WiSe 21/22 - zentraler Kursraum FB1

Hubert Stell, Matthias Kniebusch, Mathias Lindemann: ABT, BMR, ERG, GET, MAR, MT, NEU, PT, SBT, SBTVK
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

PH-PHY Physik Wintersemester 2021/2022

Prof. Dr. Klobes, ABT1 BMR1 ERG1 GET1 LTW1 LTW-dual-1 MAR1 MT1 NEU1 SBT2
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  

ABT3

კურსი

CH-BGS Betriebsstoffe W21_22

Prof. Dr. Behrens, ABT3 SBT4
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

CH-CHG Chemie Grundlagen W21_22

Prof. Dr. Berger, ABT3 BMR1 GET3 NEU3
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

CH-CHG Chemie Praktikum W21_22

Prof. Dr. Berger, ABT3 BMR1 GET3 NEU3
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

MA-AN2V Analysis 2 W21_22

Kniebusch, ABT3 GET3 MAR3 MT3 NEU3 PT3 SBT4 SBTVK6
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  

ABT5

კურსი

AN-KÄT Kältetechnik W21_22

Kniebusch, ABT5 GET5 SBT6 SBTVK6
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

AN-VA2 Verbrennungskraftmaschinen und Anlagen 2 W21_22

Prof. Dr. Behrens, ABT5 SBT6 SBTVK6
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

RE-ARE und RE-AAR Allgemeines Recht W21_22

Dr. von Marcard, ABT5 GET5 SBT6 SBTVK4
სტატუსი: არა-ონლაინ /კავშირს გარეთ  
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
Availability: 14. ოქტომბერი 2021, 09:15 - 31. მაისი 2022, 09:20  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  

ABT7

კურსი

AN-INH Instandhaltung + Labor W21_22

Prof. Dr. Behrens, ABT7
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Möglichkeit, an EMA3 teilzunehmen W21_22

Stephan, ABT7
სტატუსი: არა-ონლაინ /კავშირს გარეთ  
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
Availability: 01. ოქტომბერი 2021, 00:00 - 30. აპრილი 2022, 00:00  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა