გამოსსახულება კატეგორია

W21_22

კლავიშები

ERG1

კურსი

ET-ETG Elektrotechnik Grundlagen W21_22

Oliver Prenzel, Karsten Peter, Axel Bochert, ERG1, GET1, MAR1, PT1, MT1, ABT1, SBT2
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

PH-PHYÜ Physik Übung W21_22

von Kopylow, ERG1 LTW1 LTW-dual-1 NEU1
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა