გამოსსახულება კატეგორია

W21_22

კლავიშები

MT1

კურსი

MT-EMT Einführung in die Medizintechnik Labor W21_22

Steenbock, MT1
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

MT-EMT Einführung in die Medizintechnik W21_22

Prof. Dr. Eick, MT1
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  

MT3

კურსი

MI-EMI Einführung in die Medizininformatik W21_22

Prof. Dr. Rascher-Friesenhausen, R. Wilke, MT3
სტატუსი: არა-ონლაინ /კავშირს გარეთ  
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
Availability: 01. ოქტომბერი 2021, 13:35 - 31. მარტი 2022, 13:35  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

MT-MED2 Medizin II W21_22

Prof. Dr. Arriens, MT3
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

MT-MMT Medizinische Mess- und Regelungstechnik W21_22

Prof. Dr. Eick, MT3
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

MT-MMT Medizinische Messtechnik Labor W21_22

Prof. Dr. Eick, MT3
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

MT-PRG Programmierung W21_22

Prof. Dr. Rascher-Friesenhausen, MT3
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

MT-WKM Werkstoffkunde für Medizintechniker W21_22

Prof. Dr. Reimann, MT3
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

Zentraler Kursraum Analysis 2

Stell: GET3,MT3, NEU3 und Kniebusch: ABT, PT, MAR, SBT
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  

MT5

MT7

კურსი

IM-BIOM Biomechanik Labor W21_22

Prof. Dr. Reimann, MT7
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

IM-BIOM Biomechanik W21_22

Prof. Dr. Reimann, MT7
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

IM-TOP Operationsplanung und -durchführung Labor W21_22

Prof. Dr. Reimann, MT7
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

IM-TOP Operationsplanung und -durchführung W21_22

Prof. Dr. Carus, MT7
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

MI-DB Datenbanken + Labor W21_22

Prof. Dr. Rascher-Friesenhausen, MT7
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

MI-GT Gesundheitstelematik W21_22

Prof. Dr. Rascher-Friesenhausen, MT7
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა  
კურსი

MT-IEMT Interkulturelle Ethik in der Medizintechnik W21_22

Prof. Dr. Eick, MT7
Registration Period: No Registration Possible  
Course Period: 01. ოქტომბერი 2021 - 31. მარტი 2022  
ამ ნივთისთვის საჭიროა შესული იყოთ და გქონდეთ შესაბამისი ნებართვა