გამოსსახულება კურსი

GIF Abgaben

Link für direkten Beitritt: https://elli.hs-bremerhaven.de/goto.php?target=crs_217990_rcodeL6tcLenrEq&client_id=elli

ზოგადი ინფორმაცია

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
Deadline für die Anmeldung der Module ist der 30.06.2021

აღწერილობა

Link für direkten Beitritt: https://elli.hs-bremerhaven.de/goto.php?target=crs_217990_rcodeL6tcLenrEq&client_id=elli

ზოგადი

ენა
გერმანული
საავტორო უფლება
This work has all rights reserved by the owner.

Availability

Access
შეუზღუდავი
შესვლა
თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ გაწევრიანდეთ კურში
რეგისტრაციის პერიოდი
შეუზღუდავი

პირადი მონაცემები ხილვადია კურსის ადმინისტრატორისთვის

პირადი პროფილის მონაცემების სახეობები
მომხმარებლის სახელი
სახელი
ბოლო სახელი
დასახელება
სქესი
ინსტიტუტი
დეპარატამენტი
ემაილი
ჩარიცხულთა რაოდენობა

დამატებითი ინფორმაცია

ობიექტის აი დი
330686
მუდმივი ლინკი