Icon Khóa học

GIF Abgaben

Link für direkten Beitritt: https://elli.hs-bremerhaven.de/goto.php?target=crs_217990_rcodeL6tcLenrEq&client_id=elli

General Informations

Important Informations
Deadline für die Anmeldung der Module ist der 30.06.2021

Mô tả

Link für direkten Beitritt: https://elli.hs-bremerhaven.de/goto.php?target=crs_217990_rcodeL6tcLenrEq&client_id=elli

Chung

Ngôn ngữ
Đức
Bản quyền
This work has all rights reserved by the owner.

Availability

Access
Không giới hạn
Thông tin đăng ký
Cần đăng ký cho khóa học này
Ngày đăng ký
Không giới hạn

Visible Personal Data for Course Administrators

Data Types of the Personal Profile
Tên đăng nhập
Họ
Tên
Tiêu đề
Giới tính
Trường (Viện)
Phòng (Khoa)
Email
Số trúng tuyển

Additional Information

Object-Id
330686
Permanent Link
Tạo vào thời điểm
19. T5 2021, 09:37