მივიღოთ მომხმარებლის ხელშეკრულება?

There are new terms of service. You need to accept them before proceeding with the use of ILIAS. Read the following document carefully and give your consent or dissent at the bottom of the page.
ამჟამად არ არის მომხმარებლის შეთანხმების ტექსტი ამ დაყენებაში. გთხოვთ დაუკავშირდეთ სისტემის ადმინისტრატორს